maart 16, 2022

Aflevering Global Goal 13 t/m 17

Op deze pagina vind je alle afleveringen van Global Goals TV die gaan over Global Goals 13 t/m 17


Klimaatactie mikt op een mobilisatie van jaarlijks 100 miljard dollar tegen 2020 om aan de noden van ontwikkelingslanden tegemoet te komen en de gevolgen van klimaat gerelateerde rampen op te vangen.


Leven in het water heeft als doel om maritieme ecosystemen te beschermen en vervuiling terug te dringen door met name oceaanverzuring tegen te gaan en door maatregelen te treffen die illegale bevissing bestrijden.

Sterkte Yerke
Gaan langs bij sterkte Yerke die vertellen hun verhaal en wat over plasticvervuiling in de zee.
Video via bijstaande link

Zeehonden
We gaan langs bij het zeehondencentrum in Pieterburen. We laten daar zien waarom het zo belangrijk is om de zeehond te beschermen.
Video via bijstaande link


Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe. De mens heeft de aarde nodig om te kunnen overleven.

Biosintrum
Gaan langs bij een biosintrum. Ze krijgen een rondleiding door het gebouw en krijgen informatie over het herstel ecosystemen.
Video via bijstaande link

Jouw dagelijkse kost
Gaan langs bij de winkel jouw dagelijkse kost die allemaal producten verkoopt die gemaakt zijn in Friesland.
Video via bijstaande link

Boswachter
We laten zien wat voor invloed de mensen heeft op de natuur. Ook spreken we met Henk jan van der Veen die wat gaat vertellen over de otter passage.
Video via bijstaande link

Vrede Justitie en sterkte publieke diensten wil een einde maken aan mishandeling, uitbuiting en mensenhandel en alle vormen van geweld en marteling uitroeien. Daarom is het noodzakelijk de bronnen van geweld aan te pakken en de illegale geldstromen, wapenhandel en corruptie tegen 2030 aanzienlijk te verminderen.

Het vrijheidsmonument
Vrijheidsmonument wordt laten zien.
Video via bijstaande link

Shame Sexting
We hebben het over shame sexting. Ook laten we een bedrijf zien waarmee je veilig contact kan hebben als dit je overkomt.
Video via bijstaande link


Partnerschap om doelstellingen te bereiken versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) kunnen enkel gerealiseerd worden met een sterk engagement voor internationale partnerschappen en samenwerking.

Gaswinning
We gaan lang bij een energie bedrijf die verteld ons over een leven zonder aardgas en verteld over natuur wetenschap.
Video via bijstaande link

Proefdiervrij
We gaan langs bij Stichtingproefdiervrij. Die vertellen ons wat over wat zei doen en waar ze voor staan.
Video via bijstaande link