maart 16, 2022

Afleveringen Global Goals 5 t/m 8

Op deze pagina vind je alle afleveringen van Global Goals TV die gaan over Global Goals 5 t/m 8.

Onder gendergelijkheid verstaan we de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid in het maatschappelijk verkeer en voor de wet.

Dag van de mensenrechten
Wordt laten zien wat tumba en gemeente Leeuwarden samen met scholen heeft gedaan voor de dag van mensenrechten.
Video via bijstaande link  

Coming out day
Gaan langs bij COC Friesland die zich inzet voor mensen die zich niet heteroseksueel voelen.
Video via bijstaande link


Schoon water en sanitair voor iedereen”. Het is een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die in 2015 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn vastgesteld.

Waterverspilling
Interview met studenten van Lis over waterverspilling en informatie over hoeveel water we nou werkelijk gebruiken.
Video via bijstaande link

Hackathon over schoondrinkwater
We gaan langs bij studenten die de Hackathon gaan doen.
Studenten van het Friesland college gaan 30 uur nadenken over schoondrinkwater.
Video via bijstaande linkSchoonwater
We gaan langs bij het lab van het Nordwin en daar komen we erachter hoe wij aan schoondrink water komen.
Video via bijstaande link


Betaalbare en duurzame energie is het verzekeren van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie wereldwijd in 2030. Duurzame energie haal je uit natuurlijke bronnen als biomassa, water, wind en zon.

Goede doelen
In deze video interview we studenten met de vraag wat zij doen voor goede doelen.
Video via bijstaande link

Duurzaamheid op het Friesland college
Een rondleiding van Bart Endema over alles van duurzaamheid op het Friesland College.
Video via bijstaande link

Duurzaamheid
Studenten vertellen wat zei gaan doen als hackathon aan duurzaamheid.
Video via bijstaande link


Eerlijk werk en economische groei, streeft naar de afschaffing van dwangarbeid, de uitbanning van slavernij en mensenhandel, het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid waaronder het werven en inzetten van kindsoldaten, en het beëindigen van alle vormen van kinderarbeid tegen 2025.

Sollicitatiegesprek
Tips wat je wel en niet moet doen bij een sollicitatiegesprek.
Video via bijstaande link

Fier
We laten jullie horen wat mensenhandel is.
Video via bijstaande link